Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-62164

Vacature: Psychiater voor Mondriaan in Zuid-Limburg

VACATURENR lv-62164 (08-02-2018)

Mondriaan Volwassenen biedt geestelijke gezondheidszorg aan volwassenen met psychische of psychiatrische klachten en/of verslavingsproblematiek. Wij leveren zorg in de wijk, gespecialiseerde psychiatrische zorg, verslavingszorg, (trans)forensische psychiatrische zorg (Radix), generalistische basiszorg en verslavingspreventie. Ook bieden wij beschermd wonen en dagbestedingsactiviteiten. Wij zijn een dynamische organisatie met ruimte voor opleiding en (wetenschappelijk) onderzoek. Mondriaan is een geacademiseerde zorginstelling. In Zuid-Limburg zijn wij dé specialist op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.

Mondriaan participeert in een tweetal proeftuinen Nieuwe GGZ, waarin samen met collega instellingen, huisartsen en WMO partners invulling wordt gegeven aan individueel maatwerk in de natuurlijke omgeving van de patient. In de proeftuin fungeert een allround GGZ netwerk dat uitvoering geeft aan consulatie, basis GGZ, specifieke specialistische behandeling, integrale behandeling (F-ACT), bemoeizorg en crisisinterventies. In een beperkte adherentie van maximaal 20.000 inwoners, wordt vanuit het GGZ netwerk op kleinschalig niveau uitvoering gegeven aan de ambulante zorgverlening in directe collegiale samenwerking met huisartsen en de andere partners op wijkniveau. Nauw gerelateerd aan de proeftuin geeft Mondriaan tevens uitvoering aan basis GGZ in of dicht bij de huisartpraktijken, waarvoor specifieke afspraken zijn gemaakt met de huisartsenorganisatie ZIO te Maastricht.

Voor de beide proeftuinen Nieuwe GGZ en de basis GGZ zijn wij op zoek naar een

PSYCHIATER (1,0 FTE)

voor 36 uur per week


Profiel
Het betreft een boeiende functie waarin vanuit de praktijk innovatief en grensverleggend een duurzame GGZ wordt vormgegeven. De psychiater die we zoeken heeft een drietal (samenhangende) taakgebieden:
  • De psychiater geeft als playing captain vanuit een multidisciplinair netwerk uitvoering aan de zorgverlening en het zorgbeleid in de proeftuin Hoensbroek.
  • De psychiater geeft, in collegiale samenwerking met de playing captain in de proeftuin Maastricht, mede uitvoering aan de zorgverlening en het zorgbeleid.
  • De psychiater heeft een belangrijke rol in de uitvoering van de GB-GGZ en de ontwikkeling van het beleid. Hij / zij trekt daarin collegiaal samen op met het team GB-GGZ, de betrokken huisartsen en de huisrtsenorganisatie ZIO.

De psychiater die we zoeken is een allround specialist die zich thuis voelt in diverse rollen, op het vlak van consultatie, focus behandeling complexe diagnostiek, integrale behandeling en beleidsontwikkeling. Hij / zij betracht de zorgvuldigheid die inherent is aan persoonlijke psychiatrie maar heeft ook de kennis om grensverleggend om te gaan met normalisering c.q. depsychiatrisering van variatie in menselijke kenmerken. Constructieve aandacht voor het zelfoplossend vermogen van de patient, diens systeem en betrokken hulpverleners, maken deel uit van de professionele grondhouding. Hij / zij stelt zich proactief op in de samenwerking met directe collega’s en binnen het relevante zorgnetwerk. De proeftuinen in Zuid Limburg zijn inhoudelijk gerelateerd aan andere innovaties die (mede) vanuit de landelijke beweging Nieuwe GGZ zijn geinitieerd. Prof. Dr. Philippe Delespaul en Prof. Dr. Jim van Os zijn belangrijke kartrekkers in dit verband. Professionele uitwisseling in die grotere context maakt deel uit van de ontwikkeltaken.

De psychiater participeert binnen Mondriaan binnen de medische staf en neemt deel aan de 7 x 24 uurs diensten die solidair worden verdeeld onder de medisch specialisten.

Aanbod
Wij bieden een boeiende uitdaging in een pioniersfunctie, waar betrokkene mee aan het roer staat in de vormgeving van een evenwichtige en toekomstbestendige GGZ. De resultaten van de proeftuin zijn essentiële input voor het meerjarenbeleid van Mondriaan en de collega instellingen in de proeftuinen.

De rechtspositie is conform de CAO GGZ en een salaris binnen de functiegroep AMS, zijnde minimaal € 4.934,- en maximaal € 8.622,- bij een fulltime dienstverband. Daarnaast ontvangt u een tijdelijke toeslag van 5% en bieden wij prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals deelname aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Informatie
Ga voor meer informatie over Mondriaan naar www.mondriaan.eu Voor meer informatie over de functie kan contact opgenomen worden met René de Bruijn (concerndirecteur zorg, psychiater), telefoonnr. 088-5066904, Kim van Dillen (projectleider, psychiater) telefoonnr. 088-5066945

Kandidaten dienen bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen. Wij behouden ons het recht voor om referenties in te winnen.

Wilt u solliciteren?
Reacties uiterlijk tot en met 15 maart 2018 via de onderstaande sollicitatiebutton.

Alle correspondentie zal via mail verlopen.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren
Meer info  www.mondriaan.eu