Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-62062

Vacature: Arbo-coordinator/preventiemedewerker voor Met ggz in Roermond

VACATURENR lv-62062 (02-02-2018)

Vacature: Arbo-coordinator/preventiemedewerker voor Met ggz in Roermond

ARBO-COÖRDINATOR/PREVENTIEMEDEWERKER

MET ggz Roermond


Werkveld: Geestelijke gezondheidszorg
Soort vacature: Overige functies
Dienstverband: Bepaalde tijd (tijdelijk dienstverband)
Uren in de week: 32-36
Opleidingsniveau: Academisch onderwijs | NLQF 8


MET ggz is een van de grootste organisaties voor geestelijke gezondheidszorg in Limburg en een deel van Zuidoost-Brabant. Wij behandelen en begeleiden mensen van alle leeftijden met psychische problemen. Voor onze organisatie zijn wij op zoek naar een Arbo-coördinator/preventiemedewerker.

Functieomschrijving
De kerntaak is het actualiseren van het huidige Arbo- en BHV beleid, inclusief risico-inventarisatie. Daarnaast zorgt de Arbo-coördinator/preventiemedewerker voor een concreet beleidsvoorstel met betrekking tot de borging van het Arbo-beleid binnen MET ggz.

Algemene Arbo taken:
 • Ontwikkelt (nieuw) Arbo beleid en Arbozorg
 • Coördineert de uitvoering van het Arbobeleid binnen MET ggz: ondersteunt, begeleidt en adviseert het management bij ontwikkeling, vormgeving en uitvoering van de diverse onderdelen van het Arbobeleid;
 • Bewaakt de consistentie en samenhang in de uitvoering van het Arbobeleid;
 • Communiceert met alle geledingen binnen MET ggz inzake arbeidsomstandigheden en ARBO-beleid;
 • Signaleert of er afstemming en/of integratie op centraal niveau noodzakelijk is;
 • Ontwikkelt en geeft vorm aan instrumentarium c.q. beleidskaders voor de realisatie van Arbobeleid;
 • Organiseert en coördineert in samenwerking met de Facilitair Beheer de activiteiten die hier uit voortvloeien;
 • Participeert in en begeleidt Arbo-gerelateerde projecten;
 • Onderhoudt contacten met management, OR en HR en indien nodig met individuele werknemers.

Preventie taken:
 • Mede opstellen en uitvoeren van de RIE;
 • Adviseren aan en nauw samenwerken met de OR inzake een goed arbeidsomstandigheden-beleid;
 • Verzorgen van voorlichting;
 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies en informatie aan alle geledingen binnen MET ggz;
 • Uitvoeren van werkplekonderzoek en borging van opvolging;
 • Het uitvoeren van maatregelen die voortkomen uit bovengenoemde taken.

BHV Taken:
De Arbo-coördinator zorgt voor de opbouw, instandhouding van een parate bedrijfshulpverleningsorganisatie conform de Arbowet (toetsen beleid BHV) waaronder:
 • Coördinatie en leidinggeven aan BHV gerichte taken;
 • Zorgen voor de opbouw en instandhouding van een parate BHV-organisatie en voor actuele ontruimings- en bedrijfshulpverleningsplannen.

Wij vragen
Een relevante opleiding op HBO of academisch niveau, eventueel een specifieke vervolgopleiding en / of meerdere jaren aantoonbare ervaring binnen het aandachtsgebied, alsmede op het gebied Arbobeleid. Is opgeleid tot hoofd BHV volgens de norm van het NIBHV. Heeft kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van Arbobeleid/preventie en BHV. Kennis wordt op peil gehouden en ontwikkelingen binnen het vakgebied worden gevolgd.

Dienstverband
Wij bieden je een afwisselende functie in een organisatie in beweging, met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (conform cao ggz) en mogelijkheden voor bijscholing.

Werktijden
in overleg

Salaris
De functie is ingedeeld in functiegroep 50 van de cao ggz (maximaal € 3412,00 bruto per maand bij een volledig dienstverband). Het betreft vooralsnog een aanstelling voor de duur van een jaar.

Aanvullende informatie
Kerncompetenties voor de functie

De kernwaarden van MET ggz zijn Professioneel, Ondernemend, Verbindend en Autonoom.

Voor de functie moet de Arbo-coördinator/ preventiemedewerker verder over de volgende competenties beschikken:
 • Expertise: aantoonbaar hebben, onderhouden, toepassen en verbreden van de expertise m.b.t. het Arbobeleid;
 • Klantgerichtheid: onderzoeken van de vereisten en behoeften van de (interne klant in combinatie met de externe regelgeving en het effectief toepassen hiervan;
 • Eigenaarschap: in staat zijn met lef besluiten te nemen en met durf en vertrouwen anderen te betrekken. De Arbo-coördinator/preventiemedewerker adviseert, inspireert partijen, geeft mede richting en sturing aan de dienstverlening van de organisatie en stelt zich open en actief op;
 • Visie: het overzien en begrijpen van externe- en interne ontwikkelingen, begrijpen wat dit betekent voor het Arbobeleid en voor de organisatie als geheel, het ontwikkelen van doelstellingen;
 • Beïnvloedingskracht: het overtuigen van anderen door middel van argumenten, overredingskracht, persoonlijk overwicht, leiderschap en tact om een effectief Arbobeleid te creëren;
 • Analyseren: het ordenen en structureren van complexe informatie.


Informatie Solliciteren
Stuur je sollicitatie vóór 5 maart 2018 naar MET ggz, personeelsadministratie@metggz.nl t.a.v. de manager Huisvesting en Facilitair, Leon Tobben. Heb je nog vragen over de functie, stuur je vraag dan naar personeelsadministratie@metggz.nl t.a.v. Leon Tobben.
Deze vacature wordt intern en extern verspreid.

Solliciteren

Organisatie MET ggz
Plaatsingsdatum 02/02/2018
Sluitingsdatum 05/03/2018

Kijk voor deze en vele andere vacatures in zorg en welzijn op www.zorgnetlimburg.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

E-mail  personeelsadministratie@metggz.nl