Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-62036

Vacature: Leerkrachten voor MosaLira in Maastricht

VACATURENR lv-62036 (01-02-2018)

MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding is het bevoegd gezag van 16 scholen voor basisonderwijs, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 voorzieningen voor (voorgezet) speciaal onderwijs en het UWC (primary).

Missie
MosaLira biedt een veilige uitdagende leeromgeving waarin kinderen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke en succesvolle medeburgers. Ouders zijn partners bij het onderwijs. Persoonlijke talenten, respect voor elkaar en een duurzame samenleving zijn voor MosaLira leidend.

Doelstelling
De hoofddoelstelling van MosaLira is het behalen van maximale leeropbrengst voor ieder kind, waarbij in een waarde gerichte benadering de vorming en het welbevinden van het gehele kind centraal staat. Ons onderwijs is derhalve gericht op de totale ontwikkeling van het kind. Iedereen binnen onze organisatie heeft de opdracht uit elk kind te halen wat erin zit en kinderen optimale startkansen te geven in de maatschappij van de toekomst.

VACATURE LEERKRACHT


Op het ogenblik hebben we diverse middellange en lange vervangingsvacatures. Zie HIER voor een overzicht.
Voor informatie over onze scholen verwijzen we je naar onze website: www.mosalira.nl

Meer informatie?
Voor meer informatie kun je contact op nemen met Team HRM MosaLira 043 3540133. Tevens kun je informatie vinden op onze website www.mosalira.nl.

Belangstelling?
Stuur je CV en motivatiebrief naar werken@mosalira.nl.

Solliciteren
E-mail  werken@mosalira.nl
Meer info  www.mosalira.nl