Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-61634

Vacature: Parttime Gedragswetenschapper voor SJSJ in Cadier en Keer

VACATURENR lv-61634 (11-01-2018)

Stichting Jeugdzorg St. Joseph (SJSJ) is een organisatie voor jeugdbescherming, jeugdhulpverlening en onderwijs en bestaat uit: de JeugdzorgPlus-instellingen ‘Icarus’ en ’Almata’ en de justitiële jeugdzorginstelling ‘Het Keerpunt’. Deze instellingen bieden zorg aan jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen. In Icarus en Almata verblijven jongens en meisjes met een civielrechtelijke plaatsingstitel en in Het Keerpunt jongens met een strafrechtelijke titel. Bij SJSJ werken circa 360 medewerkers.
Voor meer informatie over onze organisatie kun je op de website www.sjsj.nl terecht.


SJSJ is voor de locatie Cadier en Keer op zoek naar (GZ-) psychologen voor de functie van:

GEDRAGSWETENSCHAPPER (2X 24 UUR)


De gedragswetenschapper is werkzaam binnen de vakgroep gedragswetenschappers en therapeuten (GW&T) en wordt daarbij aangestuurd door de teamleider behandeling. De gedragswetenschapper is in een duaal team samen met een unitcoördinator verantwoordelijk voor de aansturing van een behandelteam bestaande uit 8 of 9 jeugdzorgwerkers. Binnen diens duale rol is de gedragswetenschapper verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van en/of ondersteuning van het behandelteam.

Functie-inhoud:
  • Het verrichten van diagnostische werkzaamheden, zodanig dat een indicatie kan worden gesteld en/of dat aan de jongere / het gezin op een verantwoorde manier zorg en behandeling kan worden geboden onder andere door het verrichten van gedragsobservatie en diagnostisch onderzoek;
  • het leveren van een vakmatige inbreng in het op- en bijstellen van behandelplannen in een (multidisciplinair) behandelteam en/ of als voorzitter, het coördineren en integreren van alle bij de behandeling betrokken disciplines en het (laten) evalueren van de voortgang van de uitvoering binnen de kaders van het hulpverleningsbeleid van de organisatie;
  • het indiceren en organiseren van aanvullende interventies of trainingen;
  • het bieden van ondersteuning en advies aan alle bij de behandeling betrokken disciplines;
  • het evalueren van de voortgang van de behandeling binnen de kaders van het hulpverleningsgebied van de organisatie en het zorgdragen voor schriftelijke verslaglegging;
  • het geven van consult en consultatie met betrekking tot rapportages, onderzoeksvragen, preventieve hulpmogelijkheden, verlengingsadviezen, omgangs- en verlofregelingen;
  • het aanbieden van diens expertise aan het trajectteam en het geven van gevraagd en ongevraagd advies over inhoudelijke beslissingen, behandeldilemma’s en het ervoor verantwoordelijk zijn om ethische dilemma’s en wettelijke (beroeps)kaders in acht te nemen;
  • het leveren van bijdragen aan de beleidsontwikkeling van het hulpverleningsbeleid van de organisatie, c.q. onderdelen ervan; specifiek gekeken naar verbetering ten behoeve van de individuele behandeling aan jongeren;
  • het signaleren van hiaten in het hulpverleningsaanbod wat door de sector aangeboden wordt en het formuleren van verbetervoorstellen daarin;
  • het registreren van de handelingen rondom de eigen werkzaamheden, het leggen van verslag en het opstellen van rapportages.

Wij vragen
Als kandidaat dien je te beschikken over academisch werk- en denkniveau met een afgeronde opleiding psychologie, pedagogische wetenschappen of GGK. Heb je de opleiding tot GZ-psycholoog afgerond dan heb je onze voorkeur. Je bent geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister jeugd of in het BIG-register. Je hebt kennis en bevoegdheden op het gebied van diagnostiek en bent in het bezit van de basisaantekening diagnostiek. Het hebben van kennis van de voor de sector relevante methodieken (YouTurn, Nieuwe Autoriteit / Geweldloos Verzet (Haim Omer) en / of complexe traumabehandeling (Blaustein & Kinniburgh)) is een pre. Tevens heb je kennis van de kaders en verplichtingen bij hulpverlening in een gedwongen kader.

Als gedragswetenschapper binnen SJSJ kun je zelfstandig werken bij oa. de uitvoering van het hulpverleningsplan. Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkings-vaardigheid voor (het leiden van) behandelbesprekingen, therapeutische contacten en cliëntrapportages, maar ook het kunnen aansluiten bij de taal van de jongeren en hun systeem. Je beschikt tevens over goede sociale vaardigheden, onder andere om aan te kunnen sluiten bij en het onderhouden van contacten met de jeugdigen en hun systeem.

Wij bieden
Wij bieden twee dienstverbanden voor 24 uur per week, in eerste instantie voor de duur van één jaar. De functie van gedragswetenschapper is uiteraard een structurele functie binnen SJSJ en een verlenging of een dienstverband voor onbepaalde tijd behoren dan ook tot de mogelijkheden. Het salaris voor deze functie is conform CAO-Jeugdzorg schaal 11, maximaal € 4615,63 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (36 uur per week). Op 1 juli 2018 zal het salaris met 2% stijgen.
De overige arbeidsvoorwaarden, waaronder een werkgeversbijdrage zorgverzekering van 20,- per maand en een eindejaarsuitkering van 8,3% zijn geregeld conform CAO-Jeugdzorg.

Informatie
Deze vacature is zowel intern als extern uitgezet, waarbij, bij gebleken geschiktheid, de voorkeur uitgaat naar de interne kandidaat. De rechtspositie van deze functie is conform CAO-Jeugdzorg. Het personeelsbeleid van SJSJ is gericht op een evenwichtige verdeling tussen het aantal binnen de stichting werkende allochtone en autochtone medewerkers.

Het uitvoeren van een antecedentenonderzoek maakt deel uit van de aanstellingsprocedure.

Belangstelling?
Reacties d.m.v. van een sollicitatiebrief en Curriculum Vitae dienen uiterlijk op 31 januari 2018 in het bezit te zijn van de afdeling P&O: solliciteren@sjsj.nl. Reageren kan uitsluitend via e-mail.
Voor nadere informatie over deze functie, kunt u contact opnemen met Irene Bos, Hoofd behandeling via tel: 043-4077150 of met Rick Gerritsen, personeelsfunctionaris via tel: 043-4077103.

E-mail  solliciteren@sjsj.nl
Meer info  www.sjsj.nl